Virgula_Sasja Janssen kleur_Deel3

Virgula

Virgula, Latijn voor komma, houdt de stilstand tegen, laat de gedachten en de taal voortgaan. De dichteres roept haar in elk gedicht aan, als zou ze een godin zijn, een vriendin of geliefde, iemand die ruimte biedt als de leegte te zwaar wordt. Of ze jaagt haar Virgula’s juist weg als duivelinnen, wanneer angst en paniek haar denken niet laten stoppen. ‘Ik verlang naar een punt, maar mijn Virgula’s kijken er voor uit die te zetten/ik dicht ze me toe, alsof de dood me op de hielen zit’. Janssens gedichten, rijk aan gulzige taal en beelden, zijn gevuld met melancholische herinneringen en, tegelijk, met een groot verlangen naar levenslust.

De Groene Amsterdammer/Alfred Schaffer:

‘Dit is hoogstaande lyriek, zonder trucjes, stoplappen of een opeenstapeling van bijvoeglijke naamwoorden. Janssens klinkende gedichten hebben vaart, veel registerwisselingen, een natuurlijk ritme, en ze zetten je voortdurende op het verkeerde been, zonder je helemaal aan je lot over te laten’.

(…)

‘We zijn pas halverwege 2021, maar wat mij betreft is Virgula nu al een van de echte hoogtepunten van het jaar.’