Uit de cyclus ‘Ik ben mijn geslacht’

De wereld wacht mij onder een olm
waar ik nadenk over sneeuw en het verfoei
over sneeuw na te denken uit lyrisch gebrek
in de zomer.

Wacht mij op zijn hand die ruikt naar melk en zout
misschien wat druppels sake, maar de lucht
te wijd voor mijn bloeiende tong
mijn vagijn.

 

(Ik trek mijn species aan, 2014)